Effektiv maskinbetjäning

För att automatiska industrimaskiner ska fungera på bästa vis så behöver man för det mesta hjälp av robotteknik. Idag är det mycket vanligt att verkstäder använder sig av robotceller för att komplettera maskiners automationslösningar. Med CNC tekniken så är det fullt möjligt att synkronisera robotiserade produktionsceller för maskinbetjäning med en rad olika maskiner. Det betyder rent praktiskt att man skulle kunna ha en enda robot för flera olika produktionsprocesser, och bara ändra i programmeringen för olika arbetsmoment.

Maskinbetjäning

Maskinbetjäning kan betyda lite olika saker men i grund och botten så rör det sig om att man tar hjälp av industrirobotar för att se till att en maskin kan utföra sitt arbete på ett bättre sätt. Det kan vara så enkelt att man använder sig av robotautomation för att mata in plåt i en kantpress eller så kan det röra sig om mer komplicerade system som till exempel formsprutningsmaskiner som är helt automatiserade och som fungerar som de ska tack vare industrirobotar. Industriautomation är ett område som är under ständig utveckling och med moderna datorprogram så blir det allt enklare att få till smidig och effektiv betjäning av de maskiner som man jobbar med.

Hur mår maskinen?

Samtidigt som roboten kan ta över moment som inmatning och utmatning så kan programmen som styr processen även se till att maskinerna som är i bruk analyseras med jämna mellanrum. Man kan säga att robottekniken fungerar som en slags digital operatör som läser av värden och som kan ge varningar om det är så att man snabbt måste åtgärda något i maskinen. I och med att information hela tiden lagras så blir det lätt att gå tillbaka och analysera för att se vad som eventuellt har påverkat resultaten. På detta vis så eliminerar man den mänskliga faktorn.

Då behövs det alltså inga människor…

Man skulle ju kunna tro att det inte längre behövs några människor på verkstadsgolvet då industriautomationen gör det möjligt att låta produktionen fortgå när alla har gått och lagt sig, men så enkelt är det inte. Det stämmer att automationen och robotarna har tagit över arbetsuppgifter som tidigare var människors syssla men inga robotar kan arbeta utan att en människa programmerar och slår av och på. Människor behövs i allra högsta grad inom industrin för det är ju alla de duktiga operatörerna och säljarna som förstår sig på tekniken och som kan anpassa tillverkningsprocessen så att man kan få en produktion som är snabb och kostnadseffektiv. För operatörerna så betyder robottekniken en ny roll där man inte behöver lyfta tungt och där man får mer information som gör det möjligt att nå mycket bättre resultat på kortare tid.

 Visste du att att...

Ordet automation blev mycket populärt under 1950-talet då General Motors etablerade en avdelning för automation.

 Följ oss

Skriv din e-adress här så får du ett mail när vi skriver något nytt.

Gör som 73 andra.

0371 webb & reklam AB
Burserydsvägen 38
333 32 Smålandsstenar
Telefon: 0371-31900
www.industriautomation.tips